Šrímad Bhágavatam

Literatura pro dokonalé uspokojení našeho pravého já

 

Všichni hledáme štěstí a tolik technologického a lékařského pokroku kolem nás je toho důkazem. Lidské bytosti chtějí být věčně šťastné a prostřednictvím vědy se chtějí vyhnout utrpení a bolestem. Přesto v moderním světě nacházíme méně míru a radosti mysli. Naše pravé já je překryto tolika označeními, která dominují v našich životech. Šrímad Bhágavatam je literatura, která se od samého začátku zabývá otázkou nejen dosažení štěstí, ale nalezení úplného uspokojení našeho pravého já.

Člověk, který si přečte ze Šrímad Bhágavatamu byť jen malý úryvek nebo uchovává Bhágavatam ve svém domě, získá velkou přízeň. Jak je řečeno ve Skanda Puráně: "O bráhmano Nárado, v Kali-juze, kdekoliv se nachází Bhágavatam, na takové místo jde Pán Hari spolu s třiceti hlavními polobohy." A navíc, "Ó světče, každý člověk, který si denně přečte s oddaností byť jen jeden verš z Bhágavatamu, získá stejný prospěch, jako by prostudoval všech osmnáct Purán."

Jak se toto velké literární dílo určené pro úplné osvícení a uspokojení všech lidských bytostí objevilo, je fascinujícím příběhem. Šríla Vjásadéva, navzdory tomu, že sestavil Védy, Purány a Upanišady, byl v srdci stále nespokojen. Jeho duchovní učitel, Šrí Nárada Muni, ho požádal, aby sepsal vyprávění o Nejvyšší Osobnosti Božství, která působí jako balzám pro zklidnění duše. Šrí Vjásadéva poté sestavil toto slavné dílo - Šrímad Bhágavatam. Toužíce udělit prospěch celému lidstvu, Šrí Vjásadéva pečlivě vybral a sepsal události a dobrodružství z dávných časů a představil je systematickým a poutavým způsobem. Tyto příběhy dávají čtenáři vhled do mnoha témat, jako například fungování vesmíru a našeho postavení v něm.

Díky neúnavné snaze A.Č. Bhaktivédánty Svámího Prabhupády, světce moderní doby, který přeložil Šrímad Bhágavatam do angličtiny, máme nyní k tomuto velkolepému dílu snadný přístup. Krásná slova a umělecké ilustrace jsou představeny v nádherném knižním setu sestávajícím z osmnácti svazků (poz. překladatele: v českém jazyce zatím 15 svazků Šrímad Bhágavatamu 1-10.1.).

S naprostým přesvědčením můžeme říci, že za malou cenu, kterou za tento set zaplatíte, získáte knihy neocenitelné hodnoty, které vám přinesou dokonalé štěstí, radost a hluboký smysl života, který člověk hledá již celá tisíciletí.